Wolfgang Stark(Wolfgang Stark)
Ngày sinh: 1969-11-20
Chiều cao: 191 cm
Quốc tịch: Đức
Vai trò: Trọng tài chính
Quê hương: Landshut
Nghề nghiệp: Trợ lý ngân hàng
Ngôn ngữ: Tiếng Đức, tiếng Anh
Sở thích: Thể thao