Cập nhật:

HK(U23)Hồng Kông Rangers FCĐông Phương AAHồng Kông FCSouthern DistrictWofoo Tai PoKitcheeTai Chung FCNorth DistrictLee ManThâm Thủy Bộ SA